ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

Tổ chức các khóa đào tạo:

  • Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng;
  • Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO;
  • Đo lường kiểm định – hiệu chuẩn các thiết bị: đồng hồ nước, đồng hồ áp suất, van an toàn, van xả áp
  • Kỹ thuật vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục các sự cố đối với các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục.
Bài viết trước đó THIẾT BỊ – MÁY MÓC
Bài viết sau đó TƯ VẤN – GIÁM ĐỊNH