Dịch vụ

KIỂM ĐỊNH (N386)

KIỂM ĐỊNH (N386)

Cung cấp dịch vụ kiểm định: ○ PTĐ hàm lượng cồn trong hơi thở ○ PTĐ chất lượng nước, khí các loại …

HIỆU CHUẨN (VILAS 501 – ĐK 332)

HIỆU CHUẨN (VILAS 501 – ĐK 332)

Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn: ○Lĩnh vực hóa lý: UV/VIS, AAS, GC, HPLC, ICP/OES, ICP/MS. quang kế ngọn lửa, máy đo cực phổ,... Thiết bị xác định hàm lượng vàng (XRF) trang sức, mỹ nghệ... PTĐ chất lượng nước: pH, DO, EC, TDS, độ đục, COD, TSS, Anion/Cation, độ mặn,... PTĐ chất lượng …

DỊCH VỤ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THÔNG TƯ 24

DỊCH VỤ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THÔNG TƯ 24

Cung cấp các loại hình dịch vụ đáp ứng theo yêu cầu của Thông tư 24/2017/TT-BTNMT: ○ Xây dựng quy trình vận hành chuẩn (SOP) ○ Vận hành hoạt động hằng ngày ○ Bảo trì/ bảo dưỡng định kỳ ○ Kiểm định/ Hiệu chuẩn đồng hồ nước ○ Lập báo cáo kiểm tra độ chính xác tương đối của hệ thống (RA …

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (VIMCERTS 012)

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (VIMCERTS 012)

Cung cấp các dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường: ○ Quan trắc môi trường nước ○ Quan trắc môi trường khí ○ Đánh giá tác động môi trường ○ Lập đề án xả thải 1. Quan trắc môi trường là gì? Tại khoản 25 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định: Quan trắc môi trường là việc …

CUNG CẤP CRMs

CUNG CẤP CRMs

Cung cấp khí chuẩn các loại Cung cấp dung dịch chuẩn các loại Cung cấp dung dịch vận hành Cung cấp hóa chất, vật tư tiêu hao …

THIẾT BỊ – MÁY MÓC

THIẾT BỊ – MÁY MÓC

 Cung cấp các loại trang thiết bị, phụ kiện: ○ Cung cấp thiết bị đo, dụng cụ phòng thí nghiệm ○ Cung cấp thiết bị quan trắc môi trường ○ Cung cấp thiết bị điện máy, điện tử ○ Cung cấp phụ kiện, vật tư tiêu hao, thay thế cho các hệ thống quan trắc môi trường.... …

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

Tổ chức các khóa đào tạo: Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO; Đo lường kiểm định - hiệu chuẩn các thiết bị: đồng hồ nước, đồng hồ áp suất, van an toàn, van xả áp Kỹ thuật vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, …

TƯ VẤN – GIÁM ĐỊNH

TƯ VẤN – GIÁM ĐỊNH

Cung cấp dịch vụ tư vấn: ○ Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025 : 2017 ○  Lập dự án đầu tư, thẩm tra, giám sát các dự án, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ. Giám định công nghệ, số lượng, chất lượng hàng hoá và các loại thiết bị …