TƯ VẤN – GIÁM ĐỊNH

Cung cấp dịch vụ tư vấn:

○ Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025 : 2017

○  Lập dự án đầu tư, thẩm tra, giám sát các dự án, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ. Giám định công nghệ, số lượng, chất lượng hàng hoá và các loại thiết bị khoa học công nghệ.