THIẾT BỊ – MÁY MÓC

 Cung cấp các loại trang thiết bị, phụ kiện:

○ Cung cấp thiết bị đo, dụng cụ phòng thí nghiệm

○ Cung cấp thiết bị quan trắc môi trường

○ Cung cấp thiết bị điện máy, điện tử

○ Cung cấp phụ kiện, vật tư tiêu hao, thay thế cho các hệ thống quan trắc môi trường….

Bài viết trước đó CUNG CẤP CRMs