Chính sách ưu đãi

Quý khách hàng mua sản phẩm công ty được hưởng chính sách ưu đãi sau:

  • Vận chuyển: + Khách hàng ở thành phố Hà Nội miễn phí 100%.                                                                                     + Khách hàng ở tỉnh khác miễn phí 50%.
  • Xem, kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi nhận. Nếu sản phẩm không đạt chất lượng khách hàng trả lại trong 24h, hoàn trả 100% tiền, miễn phí vận chuyển.
  • Khách hàng nhận sản phẩm bàn giao tiền.