Giới thiệu

Trải qua hơn 20 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE) với những nỗ lực không ngừng đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị có năng lực hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Sở hữu đội ngũ kỹ sư được đào tạo bài bản, nhiệt huyết cùng những chuyên gia cố vấn hàng đầu, chúng tôi chuyên cung cấp các loại hình dịch vụ phục vụ kiểm soát chất lượng hệ thống trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục, kiểm định các phương tiện đo nhóm 2, hiệu chuẩn các thiết bị phòng thí nghiệm, bảo trì/ bảo dưỡng, quan trắc môi trường, cung cấp chất chuẩn/vật tư/phụ kiện, đào tạo, tư vấn, giám định,…  

Dịch vụ

KIỂM ĐỊNH (N386)

KIỂM ĐỊNH (N386)

Cung cấp dịch vụ kiểm định: ○ PTĐ hàm lượng cồn trong hơi thở ○ PTĐ chất lượng nước, khí các loại …

HIỆU CHUẨN (VILAS 501 – ĐK 332)

HIỆU CHUẨN (VILAS 501 – ĐK 332)

Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn: ○Lĩnh vực hóa lý: UV/VIS, AAS, GC, HPLC, ICP/OES, ICP/MS. quang kế ngọn lửa, máy đo cực phổ,... …

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (VIMCERTS 012)

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (VIMCERTS 012)

Cung cấp các dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường: ○ Quan trắc môi trường nước ○ Quan trắc môi trường khí ○ Đánh giá tác động …

CUNG CẤP CRMs

CUNG CẤP CRMs

Cung cấp khí chuẩn các loại Cung cấp dung dịch chuẩn các loại Cung cấp dung dịch vận hành Cung cấp hóa chất, vật tư tiêu hao …

THIẾT BỊ – MÁY MÓC

THIẾT BỊ – MÁY MÓC

 Cung cấp các loại trang thiết bị, phụ kiện: ○ Cung cấp thiết bị đo, dụng cụ phòng thí nghiệm ○ Cung cấp thiết bị quan trắc môi …

TƯ VẤN – GIÁM ĐỊNH

TƯ VẤN – GIÁM ĐỊNH

Cung cấp dịch vụ tư vấn: ○ Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025 : 2017 ○  Lập …