Liên lạc

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phân tích và Môi trường

Lô 47+48 dự án Premier, Lô E2/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, Đường Tôn Thất Thuyết Hà Nội

0243 8561279/ 0333 489296

lienlac@cae.vn