Giám định

Giám định

Giám định công nghệ, số lượng, chất lượng hàng hóa và các loại thiết bị khoa học công nghệ
Thiết kế

Thiết kế

Thiết kế, lắp đặt, thi công các giải pháp kết nối và truyền dữ liệu quan trắc từ các CEMs về Sở TNMT/Bộ TNMT
Tư vấn

Tư vấn

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :...
Vật tư

Vật tư

Cung cấp spareparts/vật tư tiêu hao cho các trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục
Lập báo cáo

Lập báo cáo

Lập báo cáo kiểm tra, đánh giá độ chính xác tương đối của hệ thống (RA TEST) cho các trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục